Saturday, 8 June 2013

订制:复古小清新双层布盒

 
女孩:我有好多漂亮的的吊坠,想把它收藏在漂亮的收纳盒。
复古中带点小清新的抽拉式布盒就这样产生了 。选了与布盒风格很搭的拉手把


布盒内部
 这是有史以来,最多间隔的布盒
其实制作这布盒的难度是在这吊坠垫上的细绳。
还好平时有买些自认将来会用到的手作辅助品。
哈哈,终于派上用场了。


----------------------------------------------------------------------------------------------------------

PS: 除了布盒有些难度之外,也刚好碰上本人工作最忙的时候,双方简直是在拉锯着。
累昏了~还好漂亮的成品慰籍了我疲惫的身躯。